top of page

סוֹפוֹקְלֵס  - יוון העתיקה הולדת הדרמה  

אבי התיאטרון המערבי. היה מחזאי, מדינאי וכהן מחונן. מושא הערצתו של אריסטו. סיפורו של סופוקלס הוא סיפורה של אתונה במאה החמישית לפני הספירה. עיר שוקקת חיים ותרבות, אך נתונה לצרות מבית ומחוץ. בהרצאה זו נחשף להולדת התיאטרון המערבי, לתחרויות הדרמה ההמוניות , ליריבויות המרות, להשפעה הגדולה של הדרמה על דת ומיתולוגיה ונגלה כיצד כל זה לא היה קורה ללא חגיגות היין ואהבת השתייה של היוונים.

 

*במהלך ההרצאה יוקרנו קטעים מתוך ההצגות "אנטיגונה" ו"אדיפוס המלך".

THEATRE DIRECTOR + WRITER

bottom of page