top of page

מתוך החזרות ל"הכל אודות חוה"

הבמאי / שחקן  כחוקר זירת  פשע- סדנת ניתוח טקסט

שחקן או במאי הרוכן מעל למחזה כדי לפצח אותו משול בעיני לבלש משטרה הרוכן בתוך זירת פשע ומנסה לפענח אותה כדי להגיע אל האמת.

במהלך הסדנא נלמד טכניקה ייחודית שפיתחתי לזיהוי מהיר ומדויק של רמזים המסתתרים במקומות לא צפויים בתוך המחזה ומחכים להתגלות.

הסדנא  האינטימית, בת שישה מפגשים, מיועדת לשחקנים ובמאים מנוסים אשר מעוניינים להגדיל את תיבת הכלים שלהם, לפתח עצמאות בתהליך העבודה  ולרכוש טכניקה ומיומנות בניתוח טקסט דרמתי.

 

הסדנא תעסוק בנושאים הבאים:

  • כיצד מזהים את הנושא הנכון להצגה כבר מקריאת שלושת העמודים הראשונים של המחזה.

  • כיצד מסרטטים מהלך דרמתי מסעיר לדמות.

  • כיצד מזהים את כל המפתחות האפשריים לסצנה ובוחרים את המפתח הנכון ביותר.

  • כיצד מזהים מיד את  הרצונות של הדמות אותה אני מגלם, וכיצד מוצאים מפתחות למניפולציות ופעולות על הפרטנר כבר בתחילת החזרות.

 

​ובקיצור- כיצד ממצים ומזקקים את כל האפשרויות הגלומות בטקסט הדרמתי

במהלך הסדנה ניקרא ונפענח יחד קטעים מתוך מחזה מוכר-וניישם בעזרת עבודה משחקית על סצנות ממחזות שונים, נצפה ונפצח מהלכים דרמתיים בסצנות מתוך סרטים ידועים וכן נראה כיצד ניתן לדלות נתונים מטקסט חסר (לדוגמא- טקסט לאודישן) וכמובן ליישם את השיטה בתהליך חזרות/ צילומים מלא.

THEATRE DIRECTOR + WRITER

bottom of page